2018-06-13

Kontakt

ADRES:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Krzywa 16

32-830 Wojnicz

 

Adres e-mail: gops@wojnicz.pl

Adres skrzynki EPUAP: /GOPSWojnicz/domyslna

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek  – piątek:   7:30 – 15:30

 

*ŚRODY dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczeń Wychowawczych  jest nieczynny dla stron (dzień WEWNĘTRZNY)

 

TELEFONY kontaktowe:

14 6 790 030 lub 14 6 664 030

 

FAX

14 6790 030 nr wewnętrzny 27

 

Numery wewnętrzne oraz numer pokoju:

 

Dyrektor GOPS

tel. 14 6790 666 40 30 – numer wewnętrzny 26 – pok. nr  5 –   Agata Biernacka 

lub 786 130 566

 

Dziennik podawczy GOPS: 

tel. 14 6790 030  – numer wewnętrzny 25 – pok. nr  1  

 

Pracownicy  Socjalni:

tel. 14 666 40 30  – numer wewnętrzny 21 – pok. nr  2 –    Beata Pasierbek, Halina Urban

lub 791 130 566                                                                             

tel. 14 666 40 30  – numer wewnętrzny 22 – pok. nr  3 –  Katarzyna Krawczyk, Gabriela Wantuch

lub 791 130 566                                                                         

tel. 14 666 40 30 – numer wewnętrzny 20 – pok. nr  3 –   Hubert Migoń

 

Asystent rodziny:

tel. kom. 14 6790 030 – numer wewnętrzny 21 – pok. nr  2 –  Natalia Ciuruś

 

Świadczenia Wychowawcze (500 +)

tel.  14 6790 030 – numer wewnętrzny 24 – pok. nr  1 –  Dawid Bączek, Dorota Sułek

lub 786 133 566                                                                             

 

Świadczenia Rodzinne / Fundusz Alimentacyjny

tel. 14 6790 030 – numer wewnętrzny 23 – pok. nr  9 –  Marta Kuboń, Marzena Gostek

lub 786 133 566                

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się